Aktywność fizyczna pracowników wpływa na lepsze wyniki firm

Praca Dla Biegacza

Wilk syty i owca cała, czyli aktywność fizyczna w pracy

 Aktywność fizyczna to jeden z głównych składników zdrowego stylu życia. Korzyści jakie ze sobą niesie są oczywiste. Ministerstwo Zdrowia w raporcie na temat aktywności fizycznej Polaków pisze o nich tak:  Optymalny poziom aktywności stymuluje rozwój, zabezpiecza potrzeby ruchowe, wzmacnia wydolność serca, poprawia elastyczność mięśni i stawów, wzmacnia mięśnie i kości. Udowodniono, że osoby aktywne, w porównaniu do osób mało aktywnych, cieszą się lepszym samopoczuciem, rzadziej odczuwają dolegliwości psychiczne lub fizyczne, takie jak obniżony nastrój czy bóle głowy. Dr Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dodaje do tej listy także lepsze funkcjonowanie firm oraz lepsze wyniki osiągane przez pracowników.

 

Praca Dla Biegacza

Patrz kompleksowo

Styl życia jest uznawany za główny czynnik decydujący o zdrowiu człowieka i całych społeczeństw. To jemu przyznaje się największy wpływ na zdrowie obok czynników środowiskowych, genetycznych i opieki zdrowotnej. Zdrowy styl życia jest pojęciem dotyczącym indywidualnego, charakterystycznego dla danego człowieka sposobu bycia, z uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz odpowiedniej, zbilansowanej diety i eliminacji używek. Światowa Organizacja Zdrowia, wśród dziesięciu głównych czynników związanych z indywidualnym zachowaniem wpływających współcześnie na obciążenie chorobami, wskazuje nieodpowiednią dietę oraz małą aktywność fizyczną i zanieczyszczenie środowiska – wyjaśnia ekspertka z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Praca Dla BiegaczaChoć te informacje dla większości społeczeństwa są oczywiste, realizacja zdrowego stylu życia już nie jest. Według danych Raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, sport regularnie uprawia co dwudziesty mieszkaniec Polski (5 proc.), a co czwarty z pewną regularnością (23 proc.). Na tle pozostałych państw UE wypadamy dość niekorzystnie: w UE te wyniki to odpowiednio 7 proc. i 33 proc. Co więcej, z roku na rok wzrasta w Polsce odsetek osób twierdzących, że w ogóle nie uprawia żadnej formy aktywności: w roku 2017 nieaktywnych fizycznie było 56 proc., w 2013 r. – 52 proc., w 2008 r. – 49 proc., a 2004 r. – 46 proc. 

Oznacza to, że w ciągu 13 lat odsetek osób deklarujących uprawianie aktywności sportowej zmalał o 10 pkt. proc. To dużo. Jak poprawić te statystyki? Zdaniem dr Różańskiej-Bińczyk dużą rolę na tym polu do odegrania mają sami pracodawcy.

 

Tego chcą pracownicy

– Ważnym elementem promocji zdrowia pracowników (w tym profilaktyki wielu chorób) powinno być zwiększanie u ludzi świadomości dotyczącej czynników zapewniających zdrowie oraz samodzielnego dbania o dobry jego stan, zarówno w pracy, jak i poza nią – wyjaśnia wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Jak dodaje, chociaż coraz więcej firm angażuje się w promowanie zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się, okazuje się, że dużym wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom pracowników w tym zakresie. Na dowód przytacza wyniki badań przedstawionych przez Instytut Medycyny Pracy, które pokazujące m.in. jakie są oczekiwania pracowników wobec firmy w zakresie promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej.

 

Praca Dla BiegaczaDowiemy się z nich, że aż 76 proc. chce dofinansowania karnetów lub regularnych wejść na zajęcia do obiektów sportowo-rekreacyjnych poza firmą, 67 proc. oczekuje udostępnienia w pracy estetycznych pomieszczeń ze sprzętem kuchennym, gdzie można samemu przygotować prosty posiłek, 66 proc. badanych oczekuje bezpłatnych zdrowych przekąsek (np. owoców i warzyw), 66  proc. chce mieć możliwość wyboru pory przerwy na posiłek i wydłużenia tej przerwy, 63 proc. badanych chce organizacji imprez w plenerze dla personelu firmy, z ćwiczeniami, zabawami, grami sprawnościowymi oraz zdrowym jedzeniem, 62 proc. możliwości zakupu na terenie firmy zdrowych posiłków (np. w automacie, na stołówce, catering), 61 proc. dodatkowych  udogodnień – np. stojaków, schowków, pryszniców dla przybywających do pracy rowerem, biegiem, na rolkach itp.

 

– Co interesujące, to głównie wykształceni pracownicy z młodego pokolenia oczekują od pracodawców działań w zakresie wsparcia ich sprawności fizycznej. Oprócz wyżej opisanych oczekiwań, pracownicy dodatkowo chcieliby: dofinansowania grupowych ćwiczeń pod okiem trenera, dofinansowania do uprawiania różnych  sportów, sponsorowania udziału pracowników w turniejach sportowych oraz dofinansowania pracownikom zakupu, napraw czy konserwacji sprzętu sportowego. Ponadto częściej oczekują, by w prozdrowotnej ofercie firmy znajdowały się: spotkania z autorytetami w dziedzinie zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej, indywidualne konsultacje z dietetykiem/trenerem, aplikacje/urządzenia zachęcające do zdrowego trybu życia – wylicza dalej dr Różańska-Bińczyk.

 

Korzyści dla dwóch stron

Przyznaje też, że powyższe wyniki badań pokazują, że oczekiwania pracowników wyraźnie przerastają to, co firmy rzeczywiście im oferują. Jednak takie podejście nie jest dobre. Bowiem inwestowanie w aktywność sportową w miejscu pracy, zachęcanie do uprawiania zdrowego stylu życia opłaca się obydwu stronom tworzącym firmę, czyli pracownikom i pracodawcom.

 

Praca Dla BiegaczaTakie działanie pozwala m.in. na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia pracowników, ale i poprawę jakości oraz efektywności pracy, ograniczenie m.in. kosztów absencji chorobowej, zwiększenie poziomu satysfakcji zawodowej pracowników, poprawę wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami – co przekłada się na integrację pracowników i lepszą atmosferę w pracy oraz poprawę wizerunku firmy.

 

W podobnym tonie wypowiadała się Ewa Ułamek z Well.hr. – Sportowców charakteryzuje zdolność do poświęceń, wysoka motywacja, determinacja, umiejętność działania pod presją, skupienie na celu i praktyczne wdrażanie strategii. Firma, która zachęca pracowników do aktywności może liczyć na bardziej zadowolonych, kreatywnych, zmotywowanych i sprawniej działających ludzi – wskazywała w materiale opisującym jedno z badań Well.hr.

 

Poprzez opisane działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia wśród pracowników firmy „pokazują”, że dbają i słuchają swoich pracowników oraz stosują nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi – podsumowuje dr Różańska-Bińczyk.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on linkedin
Udostępnij