Bieganie to także rywalizacja

Praca Dla Biegacza

Czy podejście do rywalizacji ma wpływ na nasze życie zawodowe?

Wśród biegaczy są osoby, dla których trening, uczestnictwo w zawodach to także element rywalizacji. Dla większości z nas jest to rywalizacja z samym sobą, pokonywanie własnych słabości. Są też tacy, którzy lubią rywalizację z innymi.

 

Spójrzmy na to od strony pracodawcy.

Lider / pasja

Praca Dla Biegacza

Chcemy być najlepsi, chcemy mieć najlepszych ludzi. Kto jest najlepszym pracownikiem? Od strony biznesowej – najlepszy pracownik to pracownik efektywny. Jednym z czynników decydujących dla osiągania wysokiej efektywności pracownika jest jego dopasowanie do wykonywanej pracy.

Gdy praca, którą wykonujemy jest dopasowana do naszych zainteresowań, kompetencji, wówczas może być naszą pasją.

Inne kompetencje potrzebne są liderowi, inne samodzielnemu specjaliście, inne osobom pracujących w ramach większych zespołów.

Handlowiec oraz pracownik kontroli jakości, to w zakresie kompetencji miękkich ludzie z przeciwnych biegunów. Rywalizacja z innymi, dążenie do osiągania nowych celów jest normą dla handlowca. W kontroli jakości najważniejsza będzie stała poprawa własnych wskaźników, eliminowanie słabych punktów.

 

Lider to połączenie osoby, która potrafi osiągać własne cele oraz kogoś, kto przewodzi innym w przechodzeniu do kolejnych etapów rozwojowych. Rywalizacja nie jest mu obca, swoje cele osiąga również angażując innych. Powinien pamiętać, że jego zadaniem jest wsparcie w pokonywanie kolejnych barier przez członków zespołu, któremu przewodzi. Musi uważać z kim rywalizuje.

Praca Dla Biegacza

Pracownik dopasowany to pracownik zmotywowany

Najważniejsze jest dopasowania do wykonywanej pracy. Dopasowanie nie musi pokrywać się z CV. Wg różnych źródeł ok. 50% polskich pracowników jest niedopasowana do pracy jaką wykonuje. Jeśli rekrutujący skupia się przede wszystkim na CV to zapewne często zatrudnia pracowników niedopasowanych. Czy przypadkiem w większości procesów rekrutacyjnych priorytetem nie jest bliźniacze doświadczenie? Takie są często wymogi stawiane przez managerów. Jedno nie wyklucza drugiego, jeśli mamy wystarczającą podaż chętnych możemy wybrać osoby z odpowiednim doświadczeniem, które jednocześnie będą dopasowane.

Jeśli podaż jest niewystarczająca to skupiając się na historii zatrudniamy głównie niedopasowanych – ludzi tzw. gotowych. Gotowych do pracy? Jakiej? Takiej, z której ani szef ani podwładny nie będą zadowoleni. Może jednak warto postawić dopasowanie jako priorytet. To wymaga spojrzenia długofalowego. W tych ludzi trzeba inwestować, szkolić, rozwijać. Czy warto? Odpowiedź sama się nasuwa – pamiętacie w swoim życie 2 różne szkolenia – jedno, którego tematyka Was interesowała i drugie, którym absolutnie nie byliście zainteresowani? Czy nie jest to kwestia dopasowania?

Pracodawcy potrzebują zarówno pracowników, którzy potrafią rywalizować z innymi, jak i takich, którzy pokonują własne słabości i stopniowo się rozwijają. Wśród biegaczy, jedna bądź druga postawa są powszechne. Warto mieć świadomość, że w społeczeństwie spotykamy bardzo różne postawy, często dalekie o tych opisanych wyżej.

Jakie wnioski dla przedsiębiorców?

Jesteś tak dobry, jak dobrych masz pracowników, dlatego warto prezentować się w środowisku biegaczy.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on linkedin
Udostępnij