Polityka cookies

Serwis prowadzony pod adresem www.pracadlabiegacza.pl, administrowany przez MERITUS Tomasz
Nalewajko z siedzibą w Rumi, ul. Żeromskiego 8, 84-230 Rumia (MERITUS), dba o ochronę prywatności
Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu
Serwisu.

Czym są pliki Cookies?
Cookies to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości
Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki
Cookies, którymi posługuje się www.pracadlabiegacza.pl nie służą do zbierania danych osobowych
Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim
Urządzeniu.
Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu
gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu,
Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie
celu.

Do czego używamy plików cookies?
Wykorzystujemy pliki cookies w celu m.in.:
 pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej
urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego
w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia
lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.
Zarządzanie plikami cookies
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies
(domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
ustawienia swojej przeglądarki internetowej.