Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? | PracaDlaBiegacza.pl

Każda czynność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły spełnia definicję działalności gospodarczej i musi zostać zalegalizowana – w tym celu należy ją zarejestrować. Sam proces rejestracji jest stosunkowo łatwy  – musimy poprawnie wypełnić i złożyć formularz CEIDG-1 w urzędzie miasta/gminy. Żeby jednak to zrobić należy wcześniej podjąć kilka istotnych decyzji, a po rejestracji dopełnić jeszcze kilku formalności.

1. Wybór nazwy i nazwy skróconej

Zanim wystąpisz o zarejestrowanie swojej działalności, pomyśl o jej nazwie. Każda nazwa musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Dopuszczalne jest założenie działalności gospodarczej wyłącznie pod swoim imieniem i nazwiskiem. Warto jednak pomyśleć o dodaniu do niej innych elementów, takich które podkreślą jej charakter lub wyróżnią na tle innych.

Przykładowe nazwy dla działalności gospodarczej:

✓ Anna Nowak
✓ Usługi krawieckie – Anna Nowak
✓ Anna Nowak – usługi krawieckie
✓ Krawiectwo “ZŁOTA NITKA” Anna Nowak
✓ Złota Nitka Anna Nowak
🗶 Złota Nitka – to nazwa skrócona!
🗶 Krawiectwo Złota Nitka – to nazwa skrócona!

Nazwa skrócona

Jak sama nazwa wskazuje to uproszczona, krótsza wersja nazwy przedsiębiorstwa. Nie musi zawierać imienia i nazwiska i można ją stosować w codziennym użytku, np. na papierze firmowym, czy w stopce maila. Zgodnie z prawem, na fakturach, umowach, pismach sądowych i innych ważnych dokumentach należy posługiwać się pełną nazwą.

2. Wybór kodu PKD

Pięcioznakowy symbol PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Działalności) określa rodzaj prowadzonej przez nas działalności i jest obligatoryjny dla każdego przedsiębiorstwa. Można go sprawdzić na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd lub np.: http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd .

Należy dopasować kod główny (przeważająca działalność) i ewentualnie kody dodatkowe (to, czym jeszcze zajmuje się przedsiębiorstwo) dokładnie do takich czynności, jakie będziemy wykonywać lub jak najbardziej zbliżonych. Należy dbać, aby kody PKD były zawsze aktualne (tj. dokonywać aktualizacji w przypadku zmian).

Przykład:

74.20.Z. – działalność fotograficzna

85.59.A. – nauka języków obcych

Uwaga! Niektóre kody są zakazane dla osób fizycznych (np. 01.16.Z. – uprawa roślin włóknistych). 3. Wybór formy opodatkowania

Dochód z działalności gospodarczej będzie podlegał opodatkowaniu jak każdy inny. Co do zasady przedsiębiorca ma do wyboru:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej – opodatkowany jest dochód, czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. Ten sposób opodatkowania pozwala skorzystać z wielu ulg w zeznaniu rocznym, obliguje jednak do prowadzenia ewidencji księgowych. W przypadku wysokich dochodów, powyżej 85 528,00 złotych dochody należy objąć wysoką, 32% stawką. Brak przychodów oznacza brak podatku.
  • Podatek liniowy – opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. W tym przypadku wartość podatku jest stała i wynosi 19%, bez względu na to, jaki dochód osiągamy. Brak przychodu oznacza brak podatku.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek płacimy wyłącznie od przychodu, nie uwzględniamy tu kosztów uzyskania przychodu. Do wyboru mamy jedną z pięciu stawek: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% (stawka ta zależy od rodzaju wykonywanej działalności). Ta forma opodatkowania wymaga prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów.
  • Karta podatkowa – w karcie podatkowej wysokość podatku jest niezależna od osiąganych dochodów. Wysokość stawki podatku ustala dla nas indywidualnie naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając przy tym liczbę osób zamieszkujących miejscowość, gdzie zarejestrowana jest działalność oraz rodzaj wykonywanych usług. Nie wszyscy mogą skorzystać z tej formy opodatkowania – lista działalności, które mogą to zrobić znajduje się w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

4. Adres działalności

Jako przedsiębiorstwa musisz wykazać podczas rejestracji adres do doręczeń, czyli miejsce, gdzie będzie odbierana korespondencja adresowana do Twojej działalności.

Dodatkowo, jeśli działalność jest prowadzona w stałym miejscu, należy również podać adres stałego wykonywania działalności gospodarczej.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na podanie swojego adresu domowego. Inna możliwość to np. adres wynajmowanego przez nas lokalu, czy skorzystanie z usług wirtualnego biura. 

5. Rachunek bankowy

Posiadanie firmowego konta bankowego nie jest obowiązkowe dla prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. To jednak dobry pomysł choćby ze względów formalnych, oznaka profesjonalizmu (kiedy ktoś płaci nam za usługi przelewem), a w przypadku ewentualnych kontroli -pełna przejrzystość.

Pamiętajmy również, że jeśli chcemy znaleźć się na liście tzw. białej liście podatników VAT (więcej o białej liście: https://bit.ly/2LH6Fxo) musimy podać firmowy numer konta.

6. Rejestracja działalności w CEIDG

Aby zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) musimy CEIDG-1 to wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest on jednocześnie wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Znajdziemy go między innymi na stronie: https://bit.ly/3cN4Hav

Jeśli zdecydujemy się na wypełnienie formularza klasycznie, w wersji papierowej, możemy go złożyć osobiście w urzędzie miasta/gminy lub po poświadczeniu notarialnym przesłać pocztą.

Wygodniej jednak zrobić to elektronicznie podpisując wniosek elektronicznym podpisem klasyfikowanym albo poprzez profil zaufany ePUAP.

Bez względu na formę – wystarczy, że złożymy ww. wniosek do urzędu miasta/gminy. To urząd zadba o przekazanie informacji o nowej działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. Rejestracja działalności gospodarczej jest usługą bezpłatną.7. Numery REGON i NIP

Numer REGON jest potrzebny do kontaktu z ZUS i Urzędem Skarbowym, a także przy okazji rozliczeń i zawierania umów. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest niezbędny do celów podatkowych. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy jeszcze nie posiadają numerów REGON I NIP  – wniosek o ich nadanie będzie wysłany automatycznie na podstawie danych z wniosku o wpis do CEIDG – pola „numer REGON” i „numer NIP” we wniosku należy wtedy pozostawić puste.

8. Zgłoszenie do ZUS w ciągu 7 dni

W przeciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić siebie do ubezpieczeń w ZUS.

  • Jeśli będziemy opłacać za siebie tylko składki zdrowotne – wypełniamy formularz ZUS ZZA
  • Jeśli będziemy opłacali składki zdrowotne oraz składki społeczne – wypełniamy formularz ZUS ZUA.

Wniosek możemy złożyć online przez PUE ZUS (w tym celu przyda się profil zaufany ePUAP) lub osobiście w siedzibie ZUS. Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń powyżej 5 osób (pracownicy) mogą to zrobić wyłącznie online.

Rekomendujemy jednak wygodniejszą opcję – bezpośrednio w CEIDG, podczas składania formularza CEIDG-1 będziemy mieli opcję automatycznego zgłoszenia do ZUS (z poziomu formularza).

Uwaga na zniżki i zwolnienia – dzięki tzw. „Uldze na start” możemy np. nie opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne przez pierwsze 6 miesięcy, a przez kolejne 24 m-ce płacić składki preferencyjne.

9. Mikrorachunek i indywidualny rachunek ZUS

O mikrorachunku i indywidualnym rachunku składkowym piszemy w osobnym artykule: https://pracadlabiegacza.pl/mikrorachunek-i-rachunek-skladkowy/ .


10. Pieczęć firmowa

Pieczątka firmowa nie jest absolutnie niezbędna (nie istnieją wprost żadne regulacje prawne na ten temat), ale bardzo ułatwi prowadzenie działalności. Przydaje się m.in. w banku, przy wystawianiu różnego rodzaju dokumentów, podpisywaniu wniosków, umów, deklaracji i zeznać podatkowych.

Zawartość pieczątki nie jest także oficjalnie sprecyzowana, warto jednak, by zawierała: pełną nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, numer telefonu i adres e-mail.

W tym czasie warto pomyśleć właśnie o numerze telefonu i adresie e-mail – czy chcemy mieć profesjonalny adres w dedykowanej domenie? Czy odpowiada nam, by klienci, czy przedstawiciele urzędów kontaktowali się z nami na nasz numer prywatny? Trzeba to dobrze przemyśleć!


11. Koncesje i licencje

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają dodatkowych koncesji (np. ochrona osób i mienia), pozwoleń (prowadzenie stacji kontroli pojazdów) lub licencji (prowadzenie agencji pracy). Należy starannie sprawdzić, czy prowadzona przez nas działalność nie wymaga któregoś z powyższych.

12. A może… nie musisz w ogóle rejestrować działalności?

Od 30 kwietna 2018 istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej BEZ REJESTRACJI.

Kto może nie rejestrować działalności:

  • Osoby fizyczne, których przychody w żadnym miesiącu nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. to 1300 zł brutto). Jeśli w dowolnym momencie przekroczymy ten prób – działalność będziemy musieli zarejestrować w przeciągu 7 dni.
  • Przedsiębiorcy, których specyfika branży nie wymaga stosowania licencji, pozwoleń i koncesji.
  • Osoby, które nie wykonywały działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (jednak zgodnie z przepisem przejściowym tj. z art. 165 ustawy wprowadzającej, możliwość ta dostępna jest dla szerszego grona osób, czyli takich, które jedynie w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018 roku) nie prowadziły firmy).

Przedsiębiorcy, którzy nie muszą rejestrować działalności w CEIDG cieszą się dodatkowymi przywilejami: nie płacą z tego tytułu składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, a także nie muszą prowadzić rozbudowanej księgowości (wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży).

Działalność gospodarcza wyłączona z obowiązku rejestracji w CEIDG ? Poza działalnością gospodarczą nierejestrową, istnieją pewne obszary z nią związane, które można wykonywać bez rejestracji: to działalność gospodarcza w zakresie agroturystyki, produkcja wina przez rolników oraz rolniczy handel detaliczny.

Opracowanie:


Źródła:

Infor.pl

Poradnikprzedsiebiorcy.pl

Biznes.gov.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on linkedin
Udostępnij