Sytuacja na rynku pracy w dobie ograniczeń

Praca Dla Biegacza

Rynek pracy w listopadzie

Listopad anno domini 2020 był dużo bardziej depresyjny niż opowieść przedstawiona w kultowym utworze Gun’s and Roses November Rain. Na początku miesiąca premier Mateusz Morawiecki ogłosił drugi lockdown. Wstrzymana została m.in. gastronomia, która znów może serwować posiłki jedynie na wynos, „kłódki” pojawiły się na drzwiach muzeów czy ośrodków sportowych. Kolejne obostrzenia to efekt rekordowych wzrostów zakażeń, jakie miały miejsce na początku listopada. 27 875 zakażeń potwierdzono 7 listopada. Jest to dotychczasowy rekord. Jak ta sytuacja wpłynęła na rynek pracy?

 W swoich cyklicznych raportach informacje na ten temat publikuje Główny Urząd Statystyczny, który między innymi analizuje jak zmienił się poziom bezrobocia, wynagrodzenie, zatrudnienie, ile nowych miejsc pracy utworzono, ile osób pracowało z domu, ilu pracowników przebywało na kwarantannie. Sięgnęliśmy do gusowskich raportów i wybraliśmy garść najciekawszych informacji o tym, jak w miesiącu, w którym w życie weszły kolejne obostrzenia, wyglądał rynek pracy.

 

Wynagrodzenie

W listopadzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze (firmy zatrudniające powyżej 9. osób) 5484,07 zł i było o 4,9% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost płac (wyższy niż przed miesiącem) notowano w przetwórstwie przemysłowym (o 6,7%). Mocno wzrosły też wynagrodzenia w administrowaniu i działalności wspierającej (6,6%), górnictwie i wydobywaniu (6,2%) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (6,0%). Najsłabszy wzrost płac miał miejsce w transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,0%). Po raz pierwszy od lipca 2020 obniżyły się wynagrodzenia w zakwaterowaniu i gastronomii (o 0,8%).

W efekcie zmian siła nabywcza listopadowego wynagrodzenia była o 1,9% wyższa niż przed rokiem (w październiku 2020 wzrosła o 1,7%, a w listopadzie 2019 roku o 2,7%). W okresie jedenastu miesięcy 2020 płaca realna brutto zwiększyła się o 0,9% w skali roku (w analogicznym okresie ub. roku wzrost wyniósł 4,4%).

 

Praca spoza biura

Dane GUS wyraźnie pokazują, że nadal pandemia COVID-19 miała widoczny wpływ na miejsce wykonywania przez nas pracy. Choć pracowników na HO było mniej. I tak, w III kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1131 tys. (co stanowiło 6,8% wszystkich pracujących) i zmniejszyła się w stosunku do II kwartału 2020 r. o 993 tys. osób, zaś wzrosła do analogicznego okresu poprzedniego roku o398 tys. osób. W tej grupie 520 tys. osób (tj. 46,0%) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 498 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).

Pracownicy na kwarantannie

Na koniec III kwartału pracownicy, którzy w ramach walki z pandemią koronawirusa przebywali na kwarantannie lub w izolacji – tym samym korzystali z wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego z powodu objęcia kwarantanną lub izolacją – stanowili 0,5% wszystkich pracujących w Polsce. Przy założeniu, że w Polsce pracuje ok. 15 mln ludzi, w tym czasie „walkę” z COVID prowadziło ok. 80 tys. pracowników. Wirus nie wybierał spośród sektorów. Problem równo dotyczył sektora prywatnego, jak i publicznego. Najwięcej osób objętych izolacją lub kwarantanną na koniec III kw. pracowało w Małopolsce.

 

Bezrobocie

W końcu listopada w urzędach pracy zarejestrowanych było 1025,7 tys. bezrobotnych. To więcej niż w październiku o 7,3 tys., tj. o 0,7% oraz więcej niż w listopadzie 2019 roku (o 176,1 tys., tj. o 20,7%). Jednak stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 %, czyli była taka sama jak miesiąc wcześniej. W sumie, mimo wielu szacunków mówiących o wzrostach, nie zmieniła się od czerwca. Poziom 6,1% był z kolei wyższym o 1,0 p.proc. niż przed rokiem.

Praca Dla BiegaczaGdzie bezrobotnych było najmniej a gdzie najwięcej? Bezrobocie kształtowało się w granicach od 3,7% w wielkopolskim do 9,9% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło w pięciu województwach: zachodniopomorskim (o 0,2 p.proc.) oraz kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim (po 0,1 p.proc.), natomiast w pozostałych nie uległo zmianie. W skali roku zwiększyło się we wszystkich województwach. Najbardziej w zachodniopomorskim (o 1,5 p.proc.), lubuskim oraz pomorskim (po 1,4 p.proc.), a najmniej – w świętokrzyskim (o 0,6 p.proc.) oraz podlaskim (o 0,7 p.proc.).

Z danych GUS dowiemy się, że kwota wypłat z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenie społeczne) wyniosła w listopadzie 176,1 mln zł i była o 3,5% wyższa niż przed miesiącem i o 78,1% wyższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń–listopad br. wypłacono bezrobotnym 1412,9 mln zł, tj. o 16,8% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

 

Oferty pracy i zwolnienia

Drugi lockdownu miał duży wpływ na plany rekrutacyjne. Bowiem do urzędów pracy zgłoszono 81,7 tys. ofert zatrudnienia, czyli o 18,7% mniej niż przed miesiącem i o 10,1% mniej niż przed rokiem. W skali roku zmniejszyła się liczba ofert z sektora prywatnego (o 10,8%), natomiast nieznacznie wzrosła tych z sektora publicznego (o 0,4%).

Praca Dla BiegaczaPod koniec III kwartału 2020 liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 91,1 tys. i była o 11,9% wyższa niż w końcu II kwartału br., ale o 38,7% niższa niż przed rokiem. W porównaniu z sytuacją sprzed roku było mniej miejsc pracy dla pracowników usług i sprzedawców (o 2,3 p.proc. do 9,9%), robotników przemysłowych i rzemieślników (o 1,2 p.proc. do 23,5%), operatorów maszyn i urządzeń (o 0,7 p.proc. do 15,6%), pracowników wykonujących prace proste (o 0,7 p.proc. do 7,6%) oraz przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (o 0,3 p.proc. do 2,7%). Za to więcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla specjalistów (o 2,7 p.proc. do 22,3%), techników i innego średniego personelu (o 1,5 p.proc. do 8,2%) oraz pracowników biurowych (o 0,9 p.proc. do 10,1%).

Zwolnienia grupowe

 Listopad przyniósł też podobną jak przed miesiącem oraz wyższą niż przed rokiem liczbę zwolnień grupowych – 310 zakładów zadeklarowało zwolnienie 33,0 tys. pracowników, w tym 4,0 tys. osób z sektora publicznego (w końcu października odpowiednio 322 zakłady, 33,4 tys. pracowników, w tym 4,1 tys. z sektora publicznego, natomiast w końcu listopada 2019 roku – 141 zakładów, 19,0 tys. pracowników, w tym 2,2 tys. z sektora publicznego).

 

Miejsca pracy – nowe i zlikwidowane

GUS przeanalizował też jak wygląda kwestia nowych miejsc pracy, jakie tworzą polscy przedsiębiorcy. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę wyłącznie dane z tego roku, to jesienią sytuacja była bardzo dobra. W III kwartale utworzono 126,4 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 54,3% więcej niż w poprzednim kwarta. Jednak, kiedy zestawimy te dane z adekwatnym okresem ubiegłego roku, nie będzie już tak dobrze. W Porównaniu do 2019 powstało o 16,4% mniej nowych miejsc pracy.

GUS podaje, że spadek w skali roku notowano w firmach o liczbie pracujących 10–49 osób – o 16,2% oraz powyżej 49 osób – o 33,0%. Nieznacznie wzrosła natomiast liczba stanowisk utworzonych w podmiotach o liczbie pracujących poniżej 10 osób – o 0,8%.

Mniej miejsc pracy – w porównaniu z ubiegłym rokiem – powstawało takich branżach (podział według sekcji PKD) edukacja (o 6,6 p.proc. do 10,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,1 p.proc. do 19,1%) oraz działalności związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,2 p.proc. do 1,0%).  Więcej stanowisk pracy utworzono m.in. w przetwórstwie przemysłowym (o 7,3 p.proc. do 19,9%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,7 p.proc. do 7,7%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,2 p.proc. do 6,6%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,7 p.proc. do 4,3%).

Źródła danych:

 – Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku

– Informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2020 (dane ostateczne)

– Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2020 r.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on linkedin
Udostępnij